info@consort99.nl  |  tel: 0517 232 417


Zomercursussen, workshops en projecten

Inschrijven cursus 15-21 juli 2019

Wij verzoeken u vriendelijk bij inschrijving € 150,- over te maken op rekeningnummer NL10ABNA 059.34.67.914 t.n.v. Consort99 onder vermelding van Cursusweek 15-21 juli 2019. Het resterende bedrag, waarover u een factuur ontvangt, dient u voor 1 juni 2019 over te maken.

Prijs 2-persoonskamer geldt alleen bij bezetting door 2 personen.

Fill out my online form.